Corteo Storico Del Alfieri (B)

Categorie : dans beweging
Genre : vaandelzwaaiers

De grote historische parade van de vaandelzwaaiers.

Vendelen:

Het vendelzwaaien is een eeuwenoude traditie die in heel Europa beoefend word.
Ieder land heeft zijn eigen typische vlaggen.

Bij iedere inhuldiging, viering, verwelkoming, processie, enz. in de geschiedenis komt men wel vaandeldragers of vendeliers tegen, wat niet verwonderlijk is, want het vendelzwaaien is een vertoon van kracht, stoerheid, fierheid en behendigheid van de vendelier, wat een streling is voor het oog van het publiek.

Wimpelen:

Het wimpelen is een variant van het vendelen dat hoofdzakelijk door vrouwen uitgevoerd word met kleinere vlaggen zonder tegengewicht.
Het wimpelen moet in schoonheid echter niet onder doen voor het vendelen.
De opeenvolging van de verschillende draai-bewegingen en de snelheid van uitvoering van de verschillende oefeningen zijn tevens een streling voor het oog .

De Oorsprong:

Het vendelzwaaien zou zijn oorsprong hebben tijdens de kruistochten of kort ervoor.
Het was een militaire daad waarbij het legerstandaard werd bewogen.
Later werden jonge officieren van de compagnie belast met het dragen van de compagniestandaard.
Met sierlijke bewegingen vergezelden en stuurden zij de buik van het leger.
Tijdens de Middeleeuwen was er een nauw contact tussen de schuttersgilden en vendelzwaaiers (vendeldragers).
Tijdens de 17e eeuw zou vendelzwaaien een hoofdmoment geweest zijn tijdens de Rederijkers feesten.
Het werd individueel of in groep gebracht.

De Vlaggen:

Meestal hebben de vlaggen als belangrijkste kleuren en figuren die van de landsheer, de patroonheilige, de stad of de streek waartoe de groep behoort.
Momenteel heeft men bij de moderne groepen alle soorten en kleuren van vlaggen aangepast aan het moderne vendelspel.

Repertoire en Programma:

Overal waar er iets te vieren valt, kunnen zij optreden; van een devote processie tot een carnavalstoet, van een braderij tot een historische evocatie, van een verjaardag tot een inhuldiging.
De vendeliers treden op onder begeleiding van een tamboer (groep) of opgenomen muziek.
De afwisseling van trommel en muziek geeft een mooie variatie aan het optreden.
De vendeliers treden op met grote en kleine vlaggen.
De nadruk van het optreden ligt op het klassieke vendelen, al hebben zij ook enkele moderne nummers op het repertoire.

De vendeliers zijn heel flexibel in hun optredens, ze kunnen op een podium een uur optreden of afwisselend met andere groepen.
Voor stoeten of parades is ons optreden niet beperkt in tijd of afstand.
In de basis is er een vrij oppervlak nodig van minimaal 15 mtr. x 15 mtr.