I Campagnoli (B)

Categorie : dans beweging
Genre : traditionele dans

De Italiaanse Volksdansgroep I Campagnoli "de mensen van het platteland" werd in 1968 gesticht op aanvraag van Marie-Claire Leonard die toen verantwoordelijk was voor de Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders (POG) in Limburg. 
 
De stichter van deze folkloregroep was Giacomo Laganà.
 
Het repertorium van de groep gaat meestal terug op gezangen en dansen uit Zuid-Italië. 
De vereniging treedt vaak op in de verschillende culturele centra van Limburg, in parochiezalen, op volkspleinen en diverse evenementen binnen en buiten de provincie. 
I Campagnoli zijn ook actief in het buitenland zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
Samen verzorgen ze meerdere optredens per jaar.